Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Hoa Lư

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Hoa Lư
Mã trường: DNB
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại hoc Hoa Lư

logo Trường Đại hoc Hoa Lư

Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trường đại học vùng, tuyển sinh trong cả nước trừ khối sư phạm chỉ giới hạn ở khu vực nam Bắc Bộ.
Năm 2010, trường Đại học Hoa Lư có 19 đơn vị trực thuộc (6 phòng chức năng, 7 khoa, 2 bộ môn, 3 trung tâm và 1 ban). Tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên của nhà trường là 280 người, trong đó, đội ngũ giảng viên cơ hữu là 200 người. Quy mô đào tạo của nhà trường khoảng 5.000 sinh viên, trong đó: hệ chính quy là 3.000 sinh viên; hệ vừa làm vừa học, liên kết đào tạo là 2.000 sinh viên. Trường đã và đang đào tạo 31 ngành thuộc các bậc Đại học và Cao đẳng. Các ngành đào tạo gồm: sư phạm, kinh tế, văn hóa du lịch và nông nghiệp.

 

===========================================================================================

Địa chỉ Ninh Nhất, Hoa Lư
Điện thoại: 0303.892240-FAX:0303.892241
Website: hluv.edu.vn