Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 07/06/2020

Trường Đại học Hải Phòng

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Hải Phòng

Mã trường: THP

Giới thiệu sơ lược

Trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng (tiếng Anh: Hai Phong University, mã trường là THP) là trường đại học đa ngành, được thành lập tại Hải Phòng năm 1968 với tên cũ là Phân hiệu Trường Đại học Tại chức Hải Phòng. Năm 2000, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng sát nhập với một số cơ sở đào tạo chuyên nghiệp khác của Hải Phòng thành Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Ngày 9 tháng 4 năm 2004, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 60/2004/QĐ-TTg, đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng.

Đội ngũ cán bộ bao gồm 712 cán bộ (năm 2007). Trong số đó có 439 cán bộ giảng dạy, 273 cán bộ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, 4 người là Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú, 1 giáo sư và phó giáo sư, 12 tiến sỹ, 212 thạc sỹ.

 

====================================================

Địa chỉ 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại +84-(0)31-3876338
Website www.dhhp.edu.vn
Email: daihoc@haiphong.gov.vn