Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 19/04/2019

Trường Đại học Đồng Nai

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Đồng Nai
Mã trường: DNU
Giơi thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Đồng Nai

logo Trường Đại học Đồng Nai

Sứ mệnh của trường Đại học Đồng Nai là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; nghiên cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc công nhiệp hóa-hiện đại hóa,, sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam bộ và cả nước.
Tầm nhìn của trường Đại học Đồng Nai là đến năm 2020, xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng, uy tín hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và khu vực phụ cận; là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, giảng viên trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của trường..

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Điện thoại: 061 3824684-Fax: 061 3824684
Website: http://www.dnpu.edu.vn
Email: lienhe@dnpu.edu.vn.