Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 18/04/2019

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Mã trường: YDD
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Nam Định

logo Trường Đại học Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là một trường đại học được thành lập ngày 26 tháng 2 năm 2004 theo Quyết định số 24/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[1], trụ sở của Trường được đặt tại số 257 đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Trường là một trong những trung tâm đào tạo đa cấp nguồn nhân lực Điều dưỡng – Hộ sinh, đào tạo giáo viên điều dưỡng cho các trường trung học, cao đẳng và các trường ĐH Y tham gia đào tạo điều dưỡng ở Việt Nam, đồng thời cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tiền thân là Trường Y sỹ Nam Định được thành lập ngày 8/7/1960, sau đó được đổi tên thành Trường THYT Nam Hà. Ngày 12/9/1981, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 65/HĐBT, nâng cấp Trường THYT Nam Hà thành Trường Cao đẳng Y tế Nam Định.

===========================================================================================

Địa chỉ 257 Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Điện thoại +84-(0350. 643 495
Website: www.ndun.edu.vn
Email: dieuduong@ndun.edu.vn