Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Bạc Liêu

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Bạc Liêu
Mã trường: DBL
Giớ thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Bạc Liêu

logo Trường Đại học Bạc Liêu

Trường Đại học Bạc Liêu là một trường đại học được thành lập năm 2006 theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động theo cơ chế trường đại học công lập. Nhiệm vụ chính của Trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho tỉnh Bạc Liêu, cũng như cho Miền Tây Nam Bộ.
Trường đào tạo từ bậc cao đẳng đến đại học bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Sư phạm Toán-Tin, Nuôi trồng Thủy sản, Kế toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Mầm Non… Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.
Trường Đại học Bạc Liêu thành lập ngày 24-11-2006, theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. trên cơ sở sát nhập và nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu và trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu.

===========================================================================================

Địa chỉ Số 178, Đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Điện thoại +84-(0781).822 653
Website www.blu.edu.vn
Email: mail@blu.edu.vn