Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học An Giang

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học An Giang
Mã trường: TAG
Giới thiệu sơ lược

logoTrường Đại học An Giang

logoTrường Đại học An Giang

Trường Đại học An Giang (tên giao dịch tiếng Anh: An Giang University) là một trường đại học công lập, thành lập vào năm 1999 ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
Trường Đại học An Giang được thành lập theo quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ và khai giảng niên học đầu tiên ngày 9 tháng 9 năm 2000. Xây dựng trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, Trường Đại học An Giang là trường đại học công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ đại học và các trình độ thấp hơn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và các tỉnh lân cận, đồng thời trường có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
ĐT: (076) 3846074 – 3847567. Fax: (076) 3842560
Website: http://www.agu.edu.vn