Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Mã trường: DYD
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học YERSIN Đà Lạt

logo Trường Đại học YERSIN Đà Lạt

Trường Đại học Yersin Đà Lạt là một trường đại học được thành lập ngày 1/10/2004 theo Quyết định số 175/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở của Trường được đặt tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam bộ.
Năm 2001, tập thể các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư có tâm huyết với sự nghiệp “Trồng người” có ý tưởng thành lập trường Đại học Yersin Đà Lạt trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

==========================================================================================

Địa chỉ 01 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại +84-(063). 552 111
Website www.yersin.edu.vn