Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Văn Lang

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Văn Lang
Mã trường: DVL
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Văn Lang

logo Trường Đại học Văn Lang

Đại học Dân lập Văn Lang (tên tiếng Anh: Van Lang University) là một trong những trường đại học dân lập đầu tiên ở Việt Nam kể từ sau năm 1975, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập vào năm 1995 và chính thức lấy ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập.
Sứ mạng Trường Đại học Dân lập Văn Lang – Đại học Tư thục, Cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa sở hữu – đảm bảo cung cấp có uy tín và chuẩn mực những dịch vụ về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, kinh tế, xã hội-nhân văn và mỹ thuật ứng dụng nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển giao những thành quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Mục tiêu đào tạo: Đào tạo, tái đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, ngoại ngữ, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

==========================================================================================

Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM\
ĐT: (84.8) 38367933 -Fax : (84.8) 38369716
Email : tttt@vanlanguni.edu.vn
Website: http://www.vanlanguni.edu.vn