Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Thành Đông

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Thành Đông
Mã trường: DDB
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Thanh Đông

logo Trường Đại học Thanh Đông

Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung.
Đại học Thành Đông quan niệm “Sinh viên chính là thương hiệu của nhà trường”. Tên tuổi và danh tiếng của trường gắn liền với việc sinh viên ra trường có làm được việc và có thành công hay không. Với quan niệm như vậy, trường đang ngày càng nỗ lực để tạo nên một môi trường lý tưởng cho sinh viên phát triển toàn diện, có cơ hội và khả năng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

==========================================================================================

Trụ sở chính: Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương
Tel: 0320 3559 666 –  0320 3680 222  – 0320 3680 186 -Fax:  0320 3559 559
Website: http://thanhdong.edu.vn