Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Phú Xuân

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Phú Xuân
Mã trường: DPX
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Phú Xuân

logo Trường Đại học Phú Xuân

Trường Đại học Phú Xuân là một trường đại học được thành lập ngày 11 tháng 7 năm 2003 theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[1] , trụ sở chính của Trường được đặt tại số 28 đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Trước đây Trường còn có tên là Trường Đại học Dân lập Phú Xuân, đến ngày 29/5/2006, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ký Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg, cho phép đổi tên Trường thành Trường Đại học Phú Xuân, chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục.Trường đào tạo đa ngành – đa lĩnh vực, từ bậc cao đẳng đến đại học, bao gồm các chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Điện tử, Du lịch, Ngoại ngữ,…
Trường Đại học Phú Xuân được thành lập ngày 11/7/2003, theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ. Hiện nay trường có hơn 4000 sinh viên. Trường được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Tỉnh uỷ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, được sự hỗ trợ giúp đỡ của Đại học Huế và các trường thành viên về giảng viên có trình độ chuyên môn cao, về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và giúp đỡ của Tổng Cục Du Lịch, của Học viện sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc), của các tổ chức phi chính phủ như: Quỹ học bổng Đông Nam Á, Tổ chức VHI,… Trường đã bắt đầu liên kết đào tạo với một số cơ sở đào tạo, các Sở Giáo dục & Đào tạo ở Miền Trung.

==========================================================================================

Địa chỉ 28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam
Điện thoại +84-(054). 829 770
Website: http://www.phuxuanuni.edu.vn