Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Phan Châu Trinh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Phan Châu Trinh
Mã trường: DPC
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Phan Châu Trinh

logo Trường Đại học Phan Châu Trinh

Trường Đại học Phan Châu Trinh là một trường đại học ở Việt Nam được thành lập ngày 6/8/2007, theo quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ[1], trụ sở của Trường được đặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Trường đào tạo đa ngành đa lĩnh vực với các chuyên ngành đào tạo như: Công nghệ Thông tin, Du lịch, Tài chính Ngân hàng…cùng với trường Đại học Quảng Nam, đây là trường đại học thứ hai của Quảng Nam được thành lập[2].

==========================================================================================

Địa chỉ Số 2, Trần Hưng Đạo, Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại +84-(0)510. 914 719
Website:  www.pctu.edu.vn