Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: DNT
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Ngoại ngữ Tin hc TP.HCM

logo Trường Đại học Ngoại ngữ Tin hc TP.HCM

Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ và Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Trường thành Trường Đại học Tư thục Ngọai ngữ-Tin học TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006, trên giấy tờ ghi là Trường Đại học Ngọai ngữ-Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT).
Trong 15 năm qua, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội công nhận và có quan hệ quốc tế rộng rãi, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục và công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-văn hóa đất nước. Trường đã được Đảng và Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và hỗ trợ về cơ sở vật chất. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, trong quá trình chuyển đổi sang lọai hình trường đại học tư thục, để thực sự trở thành một cơ sở giáo dục đại học phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ thiết thực và triệt để chủ trương xã hội hóa giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và Hội đồng quản trị HUFLIT đồng quyết tâm từng bước xây dựng Trường thành một trường đại học tư thục không vì lợi nhuận.

==========================================================================================

Địa chỉ: Tầng trệt và lầu 1 Khu A
Điện thoại: (08) 38 629 232 – (08) 38 634 877
Email: daotao@huflit.edu.vn – info@huflit.edu.vn
Website: http://www.huflit.edu.vn