Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 16/12/2019

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương
Mã trường: DKB
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

logo Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương là trường ngoài công lập ở Bình Dương, hoạt động bởi cơ chế không vì lợi nhuận. Được thành lập vào ngày 21 tháng 09 năm 2010 theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Trường đào tạo đa hệ, đa ngành theo hướng ứng dụng liên thông và theo nhu cầu xã hội. Chất lượng đào tạo và đáp ứng theo nhu cầu doanh nghiệp.
Trường thành lập từ năm 1995 – 1998 trên cơ sở Trường dạy nghề Phương Thủy và là trường trung học chuyên nghiệp dân lập đầu tiên của cả nước (1999). Chỉ 4 năm hoạt động hiệu quả, nhà trường đã được nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ Thuật Bình Dương, nay nâng cấp lên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương.
Kể từ ngày 21/9/2010, Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương chính thức trở thành Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương. Đây là bước ngoặt mới giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

==========================================================================================

Địa chỉ 530 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại +84-(0650) 3822847 – (0650) 3870795
Website: http://www.ktkt.edu.vn
Email: ktktbd@gmail.com