Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Kinh tế – Công nghiệp Long An

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kinh tế – Công nghiệp Long An
Mã trường: DLA
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Kinh tế -Công nghiêp Long an

logo Trường Đại học Kinh tế -Công nghiêp Long an

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An [1] là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; trụ sở đặt tại tỉnh Long An và chịu sự quản lý của nhà nước về giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục. Trường đã tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm học 2007-2008. Mục tiêu của trường là đào tạo một đội ngũ những người lao động có kỹ thuật, có kiến thức khoa học công nghệ hiện đại và có kỷ luật cao, không những có đủ khả năng làm chủ về kiến thức thuộc chuyên ngành được đào tạo mà còn nắm bắt và đuổi kịp mọi phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ thời đại, đáp ứng với những biến đổi toàn diện và sâu sắc trong một nền kinh tế hiện đại – nền kinh tế tri thức.
Căn cứ vào nhiệm vụ mà Trường đảm nhiệm và để có thể xứng đáng với vai trò là Trường Đại học đầu tiên của Tỉnh, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An sẽ: “đào tạo một đội ngũ những người lao động có kỹ thuật, có kiến thức khoa học công nghệ hiện đại và có kỷ luật, đủ khả năng làm chủ về kiến thức thuộc chuyên ngành được đào tạo mà còn nắm bắt và đuổi kịp mọi phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng với những biến đổi toàn diện và sâu sắc trong một nền kinh tế hiện đại – nền kinh tế tri thức”.

=================================================

Địa chỉ: Quốc lộ 1, P. Khánh Hậu Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
ĐT: (072) 3512826 (107); (072)6287188, 6287044, 6287166
Email info@daihoclongan.edu.vn
Website: http://www.daihoclongan.edu.vn