Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 07/08/2020

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Mã trường: KTD
Giới thieuj sơ lược

logoTrường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

logoTrường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là một trường đại học tư thục chuyên đào tạo chuyên ngành kiến trúc. Trường được thành lập theo quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một trong ba trường đại học kiến trúc tại Việt Nam đến thời điểm năm 2007 (hai trường kia là: Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh).
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ngoài việc đào tạo Kiến trúc sư, thu hút những người có nguyện vọng học Kiến trúc cũng như các ngành học khác, còn là nơi nghiên cứu nền Kiến trúc cổ, cũ và kiến trúc dân gian để góp phần hình thành phong cách kiến trúc đia phương, khu vực và kiến trúc dân tọc Việt Nam; góp phần phục hồi và tôn tạo vốn kiến trúc cổ đã và đang bị tàn phá do chiến tranh, con người và thiên nhiên khắc nghiệt.
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cũng là nơi tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn trong hợp tác quốc tế để hòa nhập vào cộng đồng thế giới một cách thuận lợi và có hiệu quả.

==========================================================================================

Địa chỉ : 566 Núi Thành Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511 – 3879999/3879997/3879987/2212256/2210031/2210032/2247176
Fax : 0511-3622.400
Website : www.dau.edu.vn
E-mail : dhkt@dau.edu.vn