Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Hùng Vương

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Hùng Vương
Mã trường: THV
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại Học Hùng Vương

Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ – TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ – có bề dày truyền thống hơn 45 năm.
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương
Xây dựng, phát triển Trường Đại học Hùng Vương thành trường đại học đào tạo đa cấp, đa ngành; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực có trình độ, chất lượng cao cung cấp lao động cho nền kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận phát triển theo hướng công hoá, hiện đại hoá; xác định một số ngành đào tạo trọng điểm nhằm xây dựng thương hiệu của Trường Đại học Hùng Vương; trở thành trường đại học đạt chuẩn theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020, đạt các tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030.Cụ thể là:
  – Phát triển quy mô đào tạo (hệ chính quy đại học và cao đẳng) đến năm 2020 khoảng 10 – 11 nghìn sinh viên và từ 44 ngành đào tạo trở lên. Định hướng đến năm 2030, có quy mô đào tạo ổn định 15 nghìn sinh viên.
 – Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá vào năm 2030.

==========================================================================================

Địa chỉ:

– Cơ sở 1: Phường Nông Trang – thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
– Cơ sở 2: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103 – 993 369. Fax: 02103 – 993 468
Website: http://www.hvu.edu.vn
Email: info@hvu.edu.vn