Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 14/07/2020

Trường Đại học Gia Định

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Gia Định
Mã trường: DCG
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Gia Định

logo Trường Đại học Gia Định

Trường Đại học Gia Định (tên tiếng Anh: Gia Dinh University) có tên đầy đủ là Trường Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định. Trường Đại học Gia Định được thành lập theo quyết định 959/QĐ-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Đại học CNTT Gia Định được thành lập từ ngày 30/7/2007 theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 và Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.
Hiện nhà trường đã qui tụ đội ngủ giảng viên cơ hữu và hợp đồng giảng dạy dài hạn gồm 55giảng viên có học hàm, học vị Giáo sư Tiến sĩ, Phó Giáo sư Tiến sĩ, thạc sĩ đã có quá trình kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm và xây dựng Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và hợp tác Quốc tế lên đến 22 thành viên có học hàm, học vị từ Tiến sĩ đến GS.TS.

==========================================================================================

Địa chỉ 18 Nguyễn Hữu Thọ. Quận 7 Khu vực Phú Mỹ Hưng.
Điện thoại (8) 3868 0393
Email: gduniversity@hcm.fpt.vn
Website: giadinh.edu.vn