Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Mã trường: DVX
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại hoc Công nghệ Vạn Xuân

logo Trường Đại hoc Công nghệ Vạn Xuân

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (tiếng Anh: Van Xuan University of Technology, viết tắt là VXUT) là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt của Trường đại học tư thục. Ngày 6/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Với định hướng từ sự phân tích cơ hội và thách thức, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân xác định tầm nhìn hay viễn cảnh đến năm 2020 của Trường như sau:
“VXUT phấn đấu trở thành một tập đoàn giáo dục nổi tiếng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo gắn liền với thực tiễn, và thoả mãn nhu cầu nhân lực phục vụ quá trình hội nhập quốc tế”. Tầm nhìn này nhấn mạnh một số điểm quan trọng là:
VXUT là một “tập đoàn giáo dục”: Với mô hình tập đoàn, VXUT sẽ bao gồm cả mảng hoạt động chính là giáo dục đào tạo, và các lĩnh vực kinh doanh liên quan nhằm vừa hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, vừa tận dụng khác thác các điều kiện nguồn lực của trường (xem chi tiết phần mô hình tổ chức). Mô hình tập đoàn cho phép VXUT sự linh hoạt và thích ứng trong hoạt động, nhất là đối với các mảng kinh doanh “vệ tinh” bên ngoài. Mô hình tập đoàn cũng sẽ tạo ra sự khác biệt giữa VXUT và các trường khác ở Việt Nam.

==========================================================================================

Địa chỉ Đại lộ Nguyễn Sinh Cung – Thị xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại +84-4-22149177 / +84-38-3588206
Website: www.vxut.edu.vn