Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Mã trường: DHG
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

logo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn-STU là một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học này được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Thành phố Hồ Chí Minh, một trường được thành lập bằng quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được đổi tên gọi như hiện nay bằng quyết định số 52/2005/QĐ-TTg tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hiện có quan hệ đào tạo với Đại học Troy (Hoa Kỳ).
10 năm trước, cựu lưu học sinh Đức cùng một số đồng nghiệp từng học ở các nước về thành phố lập Đại học Công nghệ. Tiền thân của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân Lập TP. Hồ Chí Minh (SEC). SEC được thành lập theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ. SEC được vinh dự là trường cao đẳng đầu tiên của Việt Nam chỉ đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ,…

==========================================================================================

Địa chỉ 180 Cao Lỗ, P.4, Q.8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại +84-8-38.508.269 +84-8-38.505.520
Website: www.stu.edu.vn