Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 15/12/2019

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghệ Đông Á
Mã trường: DDA
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Công nghệ Đông Á

logo Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Trường Đại học Công nghệ Đông Á (tên tiếng Anh: Dong A University of Technology) là một trường đại học tư thục được thành lập vào ngày 9 tháng 12 năm 2008 theo quyết định số 1777/QĐ -TTg[1]. Khóa 1 của trường bắt đầu từ năm học 2009-2010. Trường nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực. Trường do nhiều nhà khoa học, giáo sư danh tiếng sáng lập, quản lí, điều hành: cố Giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng là thành viên sáng lập Trường; nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ hiện đang đảm nhiệm công tác quản lí, giảng dạy tại Trường.
Trường Đại học Công nghệ Đông Á phấn đấu cho mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ để phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học kĩ thuật, kinh tế xã hội của đất nước.

==========================================================================================

Địa chỉ Xã Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại (+84) – 4 – 3990 – 0732
Website: www.datu.edu.vn
Email: donga@datu.edu.vn