Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 09/12/2019

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã trường: BDV
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Ba Rịa-Vũng Tàu

logo Trường Đại học Ba Rịa-Vũng Tàu

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 27/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên tháng 7 năm 2006. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là trường đa cấp, có các hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các hệ liên thông, liên kết, ngắn hạn và đa ngành. Sứ mạng của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là đào tạo nguồn nhân lực khoa học kĩ thuật có trình độ cao về các lĩnh vực kinh tế trí thức, kinh tế kĩ thuật biển và kĩ thuật công nghệ hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn chất lượng đào tạo khu vực và thế giới; đồng thời không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực đa dạng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Mục tiêu của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trung tâm mạnh về văn hóa, khoa học và đào tạo của tỉnh và khu vực.

==========================================================================================

Địa chỉ: 80 Trương Công Đinh, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 84-64-3532222 – Fax: 84-64-3532233
Webbsite: http://www.bvu.edu.vn
Email: dhbrvt.dbv@moet.edu.vn