Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học sinh THPT’
Học sinh THPT: “lên đỉnh” trong nhà WC và bị bảo vệ phát hiện
By Mũm Mĩm On Sunday, January 5th, 2014
0 Comments

Học sinh THPT: “lên đỉnh” trong nhà WC và bị bảo vệ phát hiện

Được biết hai học sinh THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tranh thủ giờ đến trường để vào WC tại khu vực lầu 3, dãy B để “mây mưa”. Khi đang xem thêm...