Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học sinh sinh viên’
Chiếc cầu từ thiện dành cho học sinh nghèo 1
By Hee ChanHee On Friday, January 3rd, 2014
0 Comments

Những bạn trẻ vận động xây cầu cho học sinh nghèo

Cô bé 21 tuổi du học sinh tại Anh đã ám ảnh khi nhìn thấy những đứa trẻ vùng quê, những học sinh nghèo phải lội sông đi học. Điều đó thôi thúc cô thành lập quỹ xem thêm...