Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học sinh phổ thông’
Học sinh phổ thông “đói” thông tin hướng nghiệp
By Mũm Mĩm On Sunday, December 29th, 2013
0 Comments

Học sinh phổ thông “đói” thông tin hướng nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp và giáo dục hướng nghiệp là những công việc vô cùng quan trọng của hệ thống GD-ĐT, giúp học sinh phổ thông định hướng nghề nghiệp tương lai ngay xem thêm...