Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học sinh huế’
Quả cầu dập lửa của học sinh Huế
By Nam Nguyễn On Monday, July 8th, 2013
0 Comments

Quả cầu dập lửa của học sinh Huế

Hoàng Trọng Thanh Tùng, Trần Ngọc Nhật Huyền và Đỗ Kỳ Minh Triết, những học sinh lớp 12 chuyên toán – lý, Trường THPT chuyên Quốc học, Huế, vừa đoạt giải ba toàn xem thêm...