Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học sinh cá biệ’
Dạy học sinh cá biệt: Chấp nhận làm tổn thương học sinh?
By TracyNguyen On Tuesday, January 27th, 2015
0 Comments

Dạy học sinh cá biệt: Chấp nhận làm tổn thương học sinh?

Cô Lê Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (TPHCM) cho rằng, để dạy học sinh cá biệt, phải có người giơ cao, có người đánh khẽ thì mới xem thêm...