Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học sinh Bản Khoang’
Bản Khoang khai giảng năm học mới
By Nam Nguyễn On Monday, September 9th, 2013
0 Comments

Khai giảng năm học mới ở Bản Khoang

Với sự chỉ đạo sát sao từ Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, sự phối hợp hỗ trợ từ các ban ngành và nỗ lực của các thầy cô giáo, học sinh Bản Khoang hôm nay đến trường xem thêm...