Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học lịch sử’
Chia sẻ các học môn sử hiệu quả trước kỳ thi tốt nghiệp & đại học
By Nam Nguyễn On Saturday, March 16th, 2013
0 Comments

Chia sẻ cách học môn sử hiệu quả trước kỳ thi tốt nghiệp & đại học

Một số mẹo nhỏ sau đây như là xem tin thời sự, phim tài liệu hay đọc báo Quân đội Nhân dân… sẽ giúp thí sinh có một cách tiếp cận mới trong cách học môn sử xem thêm...