Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘Học kỹ năng mềm’
Học để khẳng định chính mình
By Trọng Trí Lê On Tuesday, August 20th, 2013
0 Comments

Học để khẳng định mình!

Kỹ năng mềm: Học để khẳng định mình. Rõ ràng 10 kỹ năng mềm thiết yếu này không những chỉ giúp người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả công việc mà thực xem thêm...