Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘Học kỳ’
​Bối rối trước kỳ thi chung
By Ngọc Trâm On Friday, September 26th, 2014
0 Comments

​Bối rối trước kỳ thi chung

Năm nay nhiều hiệu trưởng cho biết các hoạt động học tập, hướng nghiệp cho khối 12 rối như tơ vò vì thiếu thông tin về kỳ thi “hai trong một”. Giáo viên và HS khối xem thêm...