Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học kinh tế’
By An Smile On Wednesday, August 21st, 2013
0 Comments

Chu kỳ kinh tế là gì ? (Chu kỳ kinh doanh – Business Cycle)

Chu kỳ kinh tế, còn gọi là chu kỳ kinh doanh, là sự biến động của GDP thực tế theo trình tự ba pha lần lượt là suy thoái, phục hồi và hưng thịnh (bùng nổ). Cũng có xem thêm...

By An Smile On Tuesday, August 6th, 2013
0 Comments

Giới thiệu về kinh tế học GiapSchool

Kinh tế học tiến hóa (tạm dịch từ Evolutionary economics, hay Evolutionary theory of economics) được phát triển thành một học thuyết kinh tế từ năm 1982 với quyển An Evolutionary xem thêm...