Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học hộ’
Ảnh minh họa.
By An Smile On Tuesday, January 7th, 2014
0 Comments

Bi hài chuyện học hộ , thi thuê

Việc tin tưởng vào những người-mình-không-biết-là-ai trên mạng dẫn đến không ít hệ lụy. Hiện nay, tất cả các trường đại học, cao đẳng đang tổ chức các kỳ xem thêm...