Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học giỏi vượt khó’
Trẻ em nông thôn ngoan hơn ở thành phố
By Kate Hoàng On Thursday, April 10th, 2014
0 Comments

Trẻ em nông thôn ngoan hơn ở thành phố

Trẻ em nông thôn ngoan hơn ở thành phố. Ở cái tuổi “vắt mũi chưa sạch” thì những đứa trẻ quê đã biết chăn trâu, bắt cá giữa trưa hè nắng nôi với một buổi xem thêm...