Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học đồ họa’
Học Đồ Họa – Thiết Kế Bảo Bì Colgate
By An Smile On Friday, September 6th, 2013
0 Comments

Học đồ họa – Thiết kế bảo bì Colgate

Đồ họa Mỹ thuật đa phương tiện (hay Multimedia) là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mang tính đa phương tiện và tương xem thêm...