Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 22/08/2019
Tag archive for ‘học báo cáo tài chính’
Phân tích tài chính doanh nghiệp
By TracyNguyen On Friday, February 28th, 2014
0 Comments

Phân tích tài chính doanh nghiệp

THỜI GIAN HỌC: 2 tháng NỘI DUNG ĐÀO TẠO Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính – Đo lường doanh thu. – Định nghĩa mỗi loại tài sản trong bảng cân đối xem thêm...