Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019
Tag archive for ‘hoạt động từ thiện’
Thầy giáo làm thiện nguyện hơn 20 năm
By Hee ChanHee On Tuesday, February 4th, 2014
0 Comments

Thầy giáo hơn 20 năm thiện nguyện vì người nghèo

Nhiều người dân đã quen với hình ảnh thầy giáo nghèo hoạt động thiện nguyện, tận tụy giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cảm động trước tấm lòng của người xem thêm...