Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 11/07/2020
Thứ Sáu, 06/09/2013, 02:39 | An Smile

Học đồ họa – Thiết kế bảo bì Colgate

Đồ họa Mỹ thuật đa phương tiện (hay Multimedia) là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mang tính đa phương tiện và tương tác ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí.

Nghe có vẻ phức tạp nhưng hiểu một cách đơn giản đó là việc thiết kế đồ họa, trò chơi điện tử, làm hoạt hình 3D, thiết kế web, làm phim,… tất cả đều thực hiện trên máy tính.Và hầu như các sản phẩm truyền thông (quảng cáo, truyền hình, Internet,…) và giải trí hiện đại (game, điện ảnh, hoạt hình,…) bạn sử dụng ngày nay đều là sản phẩm của mỹ thuật đa phương tiện.

Truyền thông đa phương tiện hiện nay là “1 trong 5 nghề nóng nhất khi Việt Nam gia nhập WTO”. Lương trung bình của 1 người làm trong lĩnh vực mỹ thuật đa phương tiện trung bình theo thống kê là 400USD/tháng và trên thực tế có thể nhiều hơn thế. Theo nhiều chuyên gia dự báo, VN hiện cần khoảng 10.000 nhân lực trong lĩnh vực quảng cáo trên báo in, truyền hình, Internet, sản xuất game, web, truyền thông… Với mức độ hấp dẫn & những dự báo nhu cầu nhân lực trên, thì ngành Truyền thông Đa phương tiện được xem là nghề HOT với các bạn trẻ.

An Smile – Sinh Viên Space – Theo: YouTube

Ý kiến của bạn