Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/09/2020
Thứ Năm, 10/10/2013, 03:16 | An Smile

Kỹ năng mềm – Trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc là một trong những kỹ năng vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với các câu hỏi không phải bằng tiếng mẹ đẻ. Luyện tập cho mình các kỹ năng xin việc là thứ mà các bạn sinh viên sắp ra trường nên tự trau dồi cho mình ngay từ bây giờ.

 

 

An Smile – Sinh Viên Space – Nguồn : YouTube

Ý kiến của bạn