Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/10/2019

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo là một kỹ năng không thể thiếu của một nhà quản lý. Lãnh đạo giỏi được thử thách qua sự thành công trong việc thay đổi hệ thống và con người. Thuật ngữ “lãnh đạo” đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn khi nhắc đến vai trò của người quản lý xem thêm...

An Smile | được viết cách đây 6 years
Nam Nguyễn | Thứ Ba, 26/03/2013, 03:02

Lập kế hoạch vận hành điều độ sản xuất

Lập kế hoạch vận hành – điều độ sản xuất là công việc quản lý một nhóm người, một bộ phận trong Công ty, hoặc nhiều bộ phận trong Công ty. Công việc này không xem thêm...

Nam Nguyễn | Thứ Hai, 25/03/2013, 02:41

Khóa học quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp – P.B.M

Chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp được thiết kế bởi Trung tâm đào tạo – Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K – Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học xem thêm...

Nam Nguyễn | Thứ Hai, 25/03/2013, 02:29

Khóa học giám đốc điều hành – C.E.O

Khóa học CEO, Đào tạo CEO (Giám đốc điều hành) được Trung tâm đào tạo kinh doanh –Trường Đào Tạo Kinh Doanh A.S.K – Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học xem thêm...

Nam Nguyễn | Chủ Nhật, 11/11/2012, 10:12

CFO – Giám đốc tài chính

Ở góc độ vĩ mô, tầm nhìn và năng lực của giới tài chính kế toán Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đây. Tuy nhiên, mức độ hoạt động xem thêm...