Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 23/10/2019

Chuyên Viên ActionScript- Flash 3.0

ActionScript 3.0 giúp xây dựng những trang web phong phú và đặc sắc về mặt nội dung và hình thức. Những ai có thể tham gia: Tất cả những ai yêu thích và muốn khám phá công nghệ Flash – Action Scripts 3.0 mới nhất. Phát triển ứng dụng web cho cá nhân và doanh nghiệp Yêu cầu: Biết về xem thêm...

Nam Nguyễn | được viết cách đây 7 years
Cử nhân Cao đẳng nghề Lập trình viên quốc tế (Khóa 3 năm)
Nam Nguyễn | Thứ Năm, 21/03/2013, 08:36

Cử nhân Cao đẳng nghề Lập trình viên quốc tế (Khóa 3 năm)

Đây là chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các chương trình học theo chuẩn quốc tế để lấy các văn bằng được công nhận trên toàn cầu. Đồng thời chương trình xem thêm...

Đề án đào tạo 1.000 chuyên gia an toàn thông tin
Nam Nguyễn | Thứ Năm, 21/03/2013, 04:10

Đề án đào tạo 1.000 chuyên gia an toàn thông tin

Đề án đào tạo 1.000 chuyên gia an toàn thông tin đang được thực hiện. Chính phủ cũng sắp phê duyệt đề án đào tạo chuyên gia an toàn thông tin với số lượng lớn giao xem thêm...