Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 11/07/2020
Thứ Ba, 30/07/2013, 02:32 | An Smile

Tái tư duy cách tư duy – Trevor Maber

Mỗi ngày, chúng ta gặp gỡ nhiều người và não bộ tiến hành các quá trình tương tác đồng thời tạo dựng nên những trải nghiệm, niềm tin thông qua cách xử lý các thông tin thu nhận được. Trong bài này, Trevor Maber sẽ giới thiệu về khái niệm “Chiếc thang tư duy” (ladder of inference) có thể sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn quy trình xử lý cơ bản của não bộ.

Những nấc thang thể hiện cách ta suy nghĩ , giải thích sự việc theo những kinh nghiệm đã gặp, có thể có rất nhiều định kiến. Và từ suy nghĩ dẫn tới hành động…Vậy nên nếu ta tái tư duy suy nghĩ của mình, thay đổii nó, suy nghĩ theo các hướng khác nữa, thì ta sẽ có những hành động khác , có thể tích cực hơn … ^.^

Nguồn: TEDvnChannel
Ý kiến của bạn