Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 30/05/2020
Thứ Sáu, 26/09/2014, 08:56 | TracyNguyen

Cấm sinh viên mặc quần cộc, áo phông không cổ đến giảng đường

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên vừa ra quy định, yêu cầu sinh viên phải ăn mặc lịch sự trong khuôn viên trường.

Cấm sinh viên mặc quần cộc, áo phông không cổ đến giảng đường
Theo đó, sinh viên khi đến lớp, kể cả chính khóa và ngoại khóa, thư viện và các văn phòng của nhà trường phải ăn mặc lịch sự và đẹp thẻ sinh viên, tuyệt đối không được mặc quần cộc, áo phông không cổ khi tham gia các hoạt động nêu trên.

Điều đặc biệt của quy định này là việc giao trách nhiệm cho giảng viên giảng dạy các lớp học phần không cho phép sinh viên ăn mặc thiếu lịch sự, không đeo thẻ sinh viên vào lớp. Sinh viên không được vào lớp đồng nghĩa với việc nghỉ học không lý do buổi học đó.

Riêng đối với sinh viên K50, Phòng công tác học sinh sinh viên có trách nhiệm thông báo với các giảng viên giảng dạy các lớp học phần khi tham gia hoàn thành việc in thẻ và phát cho sinh viên để kiểm tra.

Theo Hiệu trưởng Phan Quang Thế, nhà trường còn giao cho phòng Thanh tra – Pháp chế thường xuyên kiểm tra các lớp học phần, để nếu phát hiện sinh viên ăn mặc thiếu lịch sự trong lớp, phải lập biên bản không hoàn thành nhiệm vụ đối với giảng viên giảng dạy lớp học phần đó.

Nhà trường cũng yêu cầu các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường phối hợp tuyên truyền để sinh viên nhận thức đúng đắn về phong cách ăn mặc trong môi trường tập thể và thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại trong nhà trường.

Ý kiến của bạn