Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 29/05/2020
Thứ Sáu, 09/05/2014, 03:55 | TracyNguyen

Thiếu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không được dạy thêm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành mới quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định này, không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang giảng dạy tại trường, trừ trường hợp giáo viên các trường phổ thông dạy thêm tại chính trường mình do Hiệu trưởng nhà trường phân công.

Không cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Quy định này cũng ghi rõ các trường hợp không được tổ chức dạy thêm, học thêm. Theo đó, không dạy thêm đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh ở các cấp học khác đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại nhà trường.

Các cá nhân không có bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không được mở lớp, không được tham gia giảng dạy tại các lớp dạy thêm, học thêm.

Giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân tham gia dạy thêm, học thêm phải tuân thủ các trường hợp không được tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với trường học, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải xin phép được tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường cho học sinh trường mình và các đối tượng người học khác. Có đơn tự nguyện của học sinh và được phụ huynh đồng ý xác nhận. Trong đó, ưu tiên tổ chức dạy thêm cho học sinh đang theo học tại trường.

Thiếu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không được dạy thêm

Trường hợp nhà trường không đủ cơ sở vật chất để mở các lớp dạy thêm trong nhà trường, có thể được thuê cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục khác để tổ chức dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm quản lý các lớp dạy thêm, học thêm này như được tổ chức trong nhà trường.

Về thời gian, với dạy thêm học thêm trong nhà trường, mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần.

Dạy thêm ngoài nhà trường không bắt đầu dạy trước 7 giờ và không kết thúc sau 21 giờ hàng ngày. Quy mô học sinh không quá 45 học sinh/lớp.

Đặc biệt, các lớp dạy thêm, học thêm không được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết.

Về mức thu, đối với cấp THPT thu tối đa không quá 0,1 lần lương tối thiểu/môn/tháng (theo định mức tiết dạy 24 tiết/môn/tháng); THCS thu không quá 0,07 lần lương tối thiểu. Học sinh thuộc diện hỗ nghèo được miễn 100% tiền học thêm…

Theo Giáo Dục Thời Đại

Ý kiến của bạn