Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 30/05/2020
Thứ Ba, 08/07/2014, 09:47 | TracyNguyen

Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các ĐH, học viện; hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ…chủ động phòng tránh, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất các thiệt hại trong mọi tình huống do cháy, nổ gây ra.

Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học

Cùng với đó, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị. Xây dựng nội quy, quy chế phòng cháy, chữa cháy và duy trì các hình thức hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng tại chỗ; xây dựng các phương án hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường đầu tư, trang bị đủ các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khi mua sắm các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy cần tính đến đặc điểm, tính năng kỹ thuật, tình hình thực trạng của đơn vị để đảm bảo tính phù hợp và phát huy tác dụng, hiệu quả cao nhất của thiết bị, dụng cụ.

Chủ động liên hệ với cơ quan (đơn vị) Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn duy trì chế độ kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị biết và tự giác thực hiện.

Công khai phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các biểu hiện vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện truyền thông, báo, tạp chí của ngành, Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tổng kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị. Báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ GD&ĐT trước ngày 5/9/2014.

Bộ GD&ĐT cho biết, trước ngày 15/9/2014, Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn công tác của Bộ triển khai việc kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một số đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.

 

Theo Giáo Dục Thời Đại

Ý kiến của bạn