Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Tây Bắc

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Tây Bắc
Mã trường: TTB
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Tây Bắc

Là trường Đại học đa ngành, phối hợp cùng sinh viên, các nhà sử dụng nhân lực, các nhà nghiên cứu và cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nhằm đảm bảo các chương trình đào tạo có chất lượng và nghiên cứu bảo tồn những đặc trưng văn hoá của các dân tộc ít người.
Trường Đại học Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở vùng Tây Bắc, tiếp cận với các trường có đẳng cấp cao trong nước. Mỗi sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực trong môi trường cạnh tranh; các giá trị văn hoá đặc trưng của các dân tộc ít người được phát triển nhằm tạo sự phát triển bền vững của Vùng trong nền kinh tế hội nhập.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 1 – Chu Văn An – Phường Quyết Tâm – TP Sơn La – Tỉnh Sơn La
Tel: 022.3.751.700    Fax: 022.3.751.701
Email: tbu@taybacuniversity.edu.vn
Website : http://www.taybacuniversity.edu.vn