Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 20/04/2019

Trường Đại học Quy Nhơn

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Quy Nhơn
Mã trường: QNU
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn là trường đại học đa ngành, là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tiền thân của Trường Đại học Quy Nhơn là Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được thành lập năm 1977 [1] với cơ sở vật chất tiếp quản từ trường Sư phạm Quy Nhơn của chính quyền cũ trước đó[2]. Ngày 30 tháng 10 năm 2003, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn được đổi tên thành Trường Đại học Quy Nhơn.

 

======================================================================================

Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
Email: dhqn@qnu.edu.vn | Tổ Quản trị mạng: web@qnu.edu.vn
Website: http://www.qnu.edu.vn