Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Sư phạm

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên
Mã trường: DTS
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên, trước đây là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1966 theo quyết định số 127/CP của Chính phủ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Địa điểm đầu tiên của Trường tại xã Vinh Quang (nay là xã Phú Lạc), Đức Lương và Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
Năm 1970, Trường chuyển về địa điểm hiện nay: Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên.
Năm 1991, Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
Năm 1994, Chính phủ quyết định thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành trường thành viên của Đại học Thái Nguyên.
Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Gồm7 phòng chức năng; 15 Khoa chuyên môn, 1 Viện nghiên cứu, 1 Trường THPT thực hành, 1 Trường Mầm non, 1 Trung tâm Ngoại ngữ, 1 Trung tâm Tin học.
Số cán bộ, công chức: 595 : CBGD: 412 trong đó: Phó Giáo sư: 20; Tiến sĩ: 61; thạc sỹ: 262; Đại học: 95.  Hiện nay có 115 cán bộ đang học NCS và 42 CB đang học thạc sĩ.
Quy mô đào tạo của Trường gồm 21 ngành cử nhân Sư phạm, 19 ngành Thạc sĩ, 7 chuyên ngành Tiến sĩ. Tổng số sinh viên đang đào tạo tại Trường là hơn 21.000 SV, gồm cả đào tạo hệ chính quy và hệ không chính quy; hơn 700 học viên cao học và nghiên cứu sinh.

==========================================================================================
Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên
Tel: (0280)  3851013    Fax: (0280) 3857867
Email: dhsupham.edu@hn.vnn.vn
Website : http://dhsptn.edu.vn