Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 10/12/2019

Trường Đại học Nông Lâm

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
Mã trường: DTN
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 41 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học – công nghệ về nông, lâm nghiệp cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với các trường đại học tiên tiến trên thế giới cùng một số tổ chức chính phủ và phi chính phủ.
Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.
Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

===========================================================================================

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyên
Tel: (0280) 3855564 – Fax: (0280) 3852921
Email: dhnl@tnu.edu.vn
Website : http://tuaf.edu.vn