Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/09/2020

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
Mã trường: DTE
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trực thuộc ĐH Thái Nguyên được thành lập ngày 2/8/2004 theo quyết định số 136/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập khoa Kinh tế Nông nghiệp (Trường ĐH Nông Lâm) và khoa Kinh tế Công nghiệp (Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính và phát triển nông thôn phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa  ở miền núi và trung du phía Bắc Việt Nam

===========================================================================================

Địa chỉ: Km9 Đường 3/2 Tích Lương – TP. Thái Nguyên
Tel: (0280) 647685 – Fax: (0280) 647684
Email: webmaster@tueba.edu.vn
Website : http://www.tnu.edu.vn