Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 15/12/2019

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
Mã trường: DTC
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường ĐH CNTT và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 14/12/2001 theo Quyết Định số 6946/QĐ-BGD ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Công nghệ thông tin thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

===========================================================================================

Địa chỉ: Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Tel: (0280) 3846  254  Fax: (0280) 3846 237
Email: contact@ictu.edu.vn
Website : http://ictu.edu.vn